Black Royalty - Black Russian Terrier - פטפיינדר
אודות ההתאחדות הישראלית לכלבנות התאחדות החתולים הישראלית

מודעות.

בית > מודעות > Black Royalty – Black Russian Terrier

Black Royalty - Black Russian Terrier

החלה הרשמה להמלטות לשנת 2019 בבית גידול Black Royalty לגזע טרייר רוסי שחור.

לרציניים בלבד !!!

מחיר גור זכר: ₪5000

* המחיר כולל הנפקת תעודות יוחסין

מחיר גור נקבה: ₪5000

* המחיר כולל הנפקת תעודות יוחסין

גזע

טרייר רוסי שחור

מין הגור

ישנה אפשרות בחירה

טרייר רוסי שחור - בית גידול Black Royalty - Black Russian Terrier

טרייר רוסי שחור - בית גידול Black Royalty - Black Russian Terrier

התמחות: טרייר רוסי שחור

פרופיל המגדל

חולון

יצירת קשר

טלפון: 0524871822

כתובת מייל: [email protected]

Black Royalty – Black Russian Terrier

הזמן שנותר למסירת הגור (לפי ימים)

נותרו 0 ימים

0

01/01/1970

0

01/01/1970

דילוג לתוכן