אודות ההתאחדות הישראלית לכלבנות פט פיינדר - המדריך המלא לרכישת גור גזעי

רינת הלוי.

בית > רינת הלוי

רינת הלוי

התמחות: אמסטף

רינת הלוי
1
3
2
רינת הלוי

המלצות.

מרוצה מאוד

לקוח מרוצה

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

01

מרוצה מאוד

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין…

מרוצה מאוד

לקוח מרוצה

להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

02

המלצה חדשה

קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט…

המלצה חדשה

דוד שלו

קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט

הוסף חוות דעת

  • דירוג
  •  

חוות דעתך תעבור לצוות פטפיינדר ולאחר אישורה תעלה לאתר - בהצלחה!

מודעות.

מודעות שפורסמו על ידי המגדל