NICA - התאחדות הישראלית לחתולים - פטפיינדר
אודות ההתאחדות הישראלית לכלבנות התאחדות החתולים הישראלית מכללת ברושים

NICA – התאחדות הישראלית לחתולים.

בית > NICA – התאחדות הישראלית לחתולים

NICA – התאחדות הישראלית לחתולים

ניקה NICA הינה התאחדות החתולים הישראלית החדשה, והינה ארגון לא ממשלתי וללא מטרות רווח. הארגון נוסד בשנת 2008 ,והוא ממוקם על סניפיו בערים חולון, ראשון לציון, בת-ים, ונתניה. ההתאחדות הישראלית לחתולים הינה עמותה הרשומה בישראל, והינה כפופה לכל החוקים והנהלים כישות משפטית נפרדת.

מטרתה העיקרית של ניקה הינה לדאוג לאיזון הראוי שבין גידול וטיפוח חתולים גזעיים מתועדים לבין דאגה אמיתית לרווחתם ושלומם של החתולים, וכל זאת תוך עשיית פעילות להגברת המודעות והשרשת קוויה המנחים של ההתאחדות הישראלית לחתולים בקרב הקהילה.

מטרת ההתאחדות הישראלית לחתולים הינה לספק מידע מהימן אודות תרבות גידול החתולים, כולל גזעי חתולים, תזונה וטיפול נכונים.

כחלק מפעילות ההתאחדות מקיימת ניקה תערוכות חתולים רבות-גזעים אשר מסייעות למגדלים להציג את הגזעים החביבים עליהם, ולאוהבי החתולים המתועדים ללמוד עוד אודותיהם. חשוב לציין כי התערוכות אינן תחרותיות, אלא אינפורמטיביות בלבד; לצרכי פרסום וחינוך.

מטרות ההתאחדות הישראלית לחתולים

• לקדם גידול מכוון, טיפוח ורישום יוחסין של חתולים גזעיים מתועדים (בעלי תעודת יוחסין
מוכרת).

• לקדם את המודעות הציבורית בישראל לחתולים בכלל ולאחזקה אחראית של חתולים בפרט,
בדגש על קידום גידול נכון של חתולים בריאים.

• לקדם את החינוך בתחום גידול החתולים, הפעילות, והידע שנצבר אצל המגדלים בקשר לחתולים
בקרב הציבור הרחב ובקרב שאר אנשי המקצוע העוסקים בגידול חתולים.

למה זה חשוב?

פעילותה של ההתאחדות הישראלית לחתולים באה לוודא כי גידול חתולים בישראל יעשה בצורה האחראית ביותר לרווחת החתולים ולהנאת בעליהם. המגדלים החברים בהתאחדות פועלים לקדם גידול אחראי של חתולים בריאים נפשית וגופנית, ולהעמקת הידע בקרב בעלי החתולים, בקרב הציבור הרחב ובקרב השוקלים לצרף חתול כחבר בביתם.

קנייה ממגדלים המוכרים על ידי ניקה מבטיחה שנעשו מירב המאמצים להבטיח את בריאותם ורווחתם של ההורים והגורים, ובכך מסייעת ניקה לצמצם את תופעת נטישת בעלי החיים על ידי בעליהם.

Nica

אחראית על רישום ותעודות Natalia Lebedev.
עיצוב תעודות מהיר וברור 🌷
ה בקשות לשלוח באמצעות E-mail
Nica.icu@mail.ru
התעריפים יישארו ללא שינוי לשנת 2022
קורס בגנטיקה ותערוכת פרסומי מתוכננים לחודש ינואר 2022